Energieke dorpen

Energieke dorpen is een project uit de westhoek, met de stad Veurne als promotor. Met ‘energieke dorpen’ willen ze in de westhoek dorpen minder afhankelijk laten worden van energie.

Om deze ambitie waar te maken moeten we enerzijds de energievraag van de woningen reduceren, en anderzijds overschakelen op hernieuwbare energie. Met ‘energieke dorpen’ willen we  inwoners uit dorpen ondersteunen die samen met andere dorpsbewoners  initiatieven nemen die hun energiesituatie verbeteren. Op  dorpsniveau proberen we zoveel mogelijk lokale actoren, verenigingen en inwoners  te mobiliseren om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. We werken hierbij op drie sporen: energiebesparing, energie-investeringen en eigen duurzame energieproductie. Het project staat of valt met de participatie en het initiatief  van de dorpsbewoners. We beseffen dat dit alles behalve evident is en daarom reiken we de dorpsbewoners diverse kaders aan waarbinnen ze zelf initiatieven kunnen nemen.

Energiek

De term ‘energiek’ slaat binnen dit project niet alleen op energie besparen maar verwijst vooral naar een manier van denken en handelen.
Impact VZW is copromotor binnen het project. Wij zullen inzetten op communitybuilding, groepsaankopen, het ontwikkelen van nieuwe modellen van gezamenlijke energie-opwekking en het realiseren van toegankelijke  financieringssystemen en modellen van burgercoöperaties.